OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Aktivity projektu | Działania projektu

thumb

Klíčová aktivita č. 03

Dne 31. 8. 2018 proběhlo 1. Společné metodické a evaluační setkání expertního týmu. Byla představena sestava týmu vedoucího partnera projektu a byly vysvětleny jednotlivé klíčové aktivity projektu. V závěru setkání měli účastníci prostor pro dotazy a čas na společnou komunikaci mezi sebou.

Działanie kluczowe nr 03

Dnia 31. 8. 2018 odbyło się I Wspólne metodyczne i ewaluacyjne spotkanie zespołu eksperckiego. Przedstawiono skład zespołu Partnera Wiodącego, wyjaśnione zostały poszczególne działania kluczowe projektu. Na koniec spotkania jego uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 04

Dne 6. 9. 2018 proběhl první společný vzdělávací seminář pro pedagogy – KA 04. Semináře se účastnil tým vedoucího partnera, vedoucí minipodniků a někteří členové týmu partnerů.

Seminář byl rozdělený na 3 části. V první části jsme se zabývali realizací projektu a jeho věcnou částí, druhá část byla zaměřena na metodiku projektu, práci s pracovními listy a ve třetí části měli účastníci prostor pro dotazy a společnou komunikaci.

Działanie kluczowe nr 04

Dnia 6. 9. 2018 odbyło się pierwsze wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli – DK 04. W seminarium udział wzięli: zespół Partnera Wiodącego, kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz niektórzy członkowie zespołów partnerów.
Seminarium podzielone było na 3 części. W pierwszej części zajmowaliśmy się realizacją projektu i jego częścią rzeczową, druga część poświęcona była metodyce projektu, pracy z kartami pracy, w trzeciej części uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 05

Během září bylo založeno 30 školních minipodniků.

Działanie kluczowe nr 05

We wrześniu założono 30 szkolnych miniprzedsiębiorstw.


Aktivita podzim 2018

Během září a října zahájily minipodniky svou činnost, začaly nakupovat materiál a vybavení, žáci si rozdělili funkce v minipodniku, vytvořili loga a další propagaci svých firmiček. Žáci se seznámili s pracovními listy, které pro ně vytvořil náš tým.

Działania jesień 2018

We wrześniu i październiku miniprzedsiębiorstwa rozpoczęły swoją działalność, zaczęły kupować materiały i wyposażenie, uczniowie rozdzielili stanowiska w miniprzedsiębiorstwach, stworzyli logo i inne materiały promocyjne swoich firemek. Uczniowie zapoznali się z kartami pracy, które stworzył dla nich nasz zespół.

 

Klíčová aktivita č. 04

  1. 11. 2018 proběhl 2. společný vzdělávací seminář pro pedagogy a 2. setkání expertního týmu v Boleslawci.

Na programu 2. společného vzdělávacího semináře pro pedagogy bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, představení dalších pracovních listů, metodika a soutěž podnikatel Junior.

Semináře se účastnili vedoucí minipodniků a realizační tým.

Działanie kluczowe nr 04

  1. 11. 2018 roku w Bolesławcu odbyło się II Wspólne seminárium kształcące dla nauczycieli oraz II Spotkanie zespołu eksperckiego.

Program II Wspólnego seminarium kształcącego dla nauczycieli zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, prezentacja kolejnych kart pracy, metodyka i konkurs Przedsiębiorca Junior.

W spotkaniu udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita č. 03

Na programu 2. setkání expertního týmu bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, finanční část projektu, metodika, podnikatel Junior a společná diskuze.

Setkání se účastnili finanční manažeři, koordinátoři projektu a hlavní realizační tým.

Działanie kluczowe nr 03

Program II Spotkania zespołu eksperckiego zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, część finansowa projektu, metodyka, Przedsiębiorca Junior oraz wspólna dyskusja.

W spotkaniu udział wzięli menedżerowie finansowi, koordynatorzy projektu oraz główny zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita 06

  1. a 13. 12. 2018 Proběhl první „Mentorský den“ v rámci KA 06 RATING FIRMIČEK. Během těchto dní se sešli 2 zástupci žáků z každé firmičky, vedoucí minipodniku, mentoři a metodik projektu. Po celou dobu byl přítomný tlumočník, který celou akci překládal.

Žáci představili svou firmičku, po představení dostal slovo mentor, který zhodnotil jejich práci, zdůraznil jejich klady a zápory a zhodnotil zda by takováto firmička byla schopná obstát na trhu. Po představení všech firmiček, představili své firmy a činnosti podnikání mentoři. V druhé části programu dostali žáci pracovní listy, kde byly sestaveny otázky jak z pohledu zákazníka tak z pohledu obchodníka. Po jejich vyplnění a vzájemné konzultaci dostali žáci zadání k zamyšlení pro další Mentorský den, který proběhne v dubnu a to: Co by mohli jako firma nabídnout za své služby a vymyslet návrhy spolupráce s ostatními firmičkami.

Działanie kluczowe nr 06

12 i 13. 12. 2018 roku odbył się pierwszy „Dzień mentorski“ w ramach DK 06 RATING FIREMEK. W trakcie tych dni spotkali się 2 przedstawiciele uczniów z każdej z firemek, kierownik miniprzedsiębiorstwa, mentorzy i metodyk projektu. Przez cały czas trwania na miejscu obecny był tłumacz, który tłumaczył rozmowy podczas całego Dnia mentorskiego.

Uczniowie przedstawiali swoją firemkę, po jej przedstawieniu głos zabierał mentor, który oceniał ich pracę, podkreślał jej wady i zalety i oceniał zdolność utrzymania się takiej firemki na rynku. Po prezentacjach firemek swoje firmy i działalność przedstawiali mentorzy. W drugiej części programu spotkania uczniowie dostali karty pracy, które zawierały pytania zadawane z punktu widzenia klienta oraz z punktu widzenia handlowca. Po ich wypełnieniu i wspólnych konsultacjach uczniowie dostali za zadanie przemyślenie do następnego Dnia mentorskiego, który odbędzie się w kwietniu, pytania: Jakie usługi jako firma mogliby zaoferować i wymyślić propozycje współpracy z pozostałymi firemkami.


Leden 2019

Klíčová aktivita č. 04

  1. ledna 2019 proběhl v Lubani 3. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Semináře se účastnili vedoucí minipodniků z Polska i Čech. Seminář byl rozdělený na 2 části věcnou a metodickou. V první části jsme se zabývali především uplynulými aktivitami projektu, konkrétně KA č. 06 Rating firmiček a tím co nás čeká v budoucnu – monitorovací zpráva.

Ve druhé části byly představeny:

  • další modul – Finanční řízení podniku a finanční gramotnost podnikatele
  • závěrečné „testy“ – Podnikatel Junior.

Działanie kluczowe nr 04

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech. Seminarium było rozdzielone na 2 części – rzeczową i metodyczną. W pierwszej części zajmowaliśmy się przede wszystkim minionymi działaniami projektu, a konkretnie DK nr 06 Rating firemek, oraz tym, co nasz czeka w przyszłości – raport monitorujący.

W drugiej części zostały zaprezentowane:

  • kolejny moduł – Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem i biegłość finansowa przedsiębiorcy
  • „testy“ końcowe – Przedsiębiorca Junior.

Klíčová aktivita č. 03

  1. ledna 2019 proběhlo v Lubani 3. setkání expertní skupiny. Hlavním cílem setkání byla monitorovací zpráva a její příprava. Setkání se účastnili koordinátoři, finanční manažeři a realizační tým.

Ve druhé části jsem se věnovali realizaci klíčových aktivit a společné diskuzi.

Działanie kluczowe nr 03

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III spotkanie grupy eksperckiej. Głównym celem spotkania był raport monitorujący i jego przygotowanie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, menedżerowie finansowi i zespół realizacyjny.

W drugiej części zajmowaliśmy się realizacją działań kluczowych i prowadziliśmy wspólnie dyskusję.

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
50.762662,15.051439