OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Aktivity projektu | Działania projektu

thumb

Začátek/zacznij

Klíčová aktivita č. 03

Dne 31. 8. 2018 proběhlo 1. Společné metodické a evaluační setkání expertního týmu. Byla představena sestava týmu vedoucího partnera projektu a byly vysvětleny jednotlivé klíčové aktivity projektu. V závěru setkání měli účastníci prostor pro dotazy a čas na společnou komunikaci mezi sebou.

Działanie kluczowe nr 03

Dnia 31. 8. 2018 odbyło się I Wspólne metodyczne i ewaluacyjne spotkanie zespołu eksperckiego. Przedstawiono skład zespołu Partnera Wiodącego, wyjaśnione zostały poszczególne działania kluczowe projektu. Na koniec spotkania jego uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 04

Dne 6. 9. 2018 proběhl první společný vzdělávací seminář pro pedagogy – KA 04. Semináře se účastnil tým vedoucího partnera, vedoucí minipodniků a někteří členové týmu partnerů.

Seminář byl rozdělený na 3 části. V první části jsme se zabývali realizací projektu a jeho věcnou částí, druhá část byla zaměřena na metodiku projektu, práci s pracovními listy a ve třetí části měli účastníci prostor pro dotazy a společnou komunikaci.

Działanie kluczowe nr 04

Dnia 6. 9. 2018 odbyło się pierwsze wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli – DK 04. W seminarium udział wzięli: zespół Partnera Wiodącego, kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz niektórzy członkowie zespołów partnerów.
Seminarium podzielone było na 3 części. W pierwszej części zajmowaliśmy się realizacją projektu i jego częścią rzeczową, druga część poświęcona była metodyce projektu, pracy z kartami pracy, w trzeciej części uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Klíčová aktivita č. 05

Během září bylo založeno 30 školních minipodniků.

Działanie kluczowe nr 05

We wrześniu założono 30 szkolnych miniprzedsiębiorstw.


Aktivita podzim 2018/ Działania jesień 2018

Klíčová aktivita č. 04

 1. 11. 2018 proběhl 2. společný vzdělávací seminář pro pedagogy a 2. setkání expertního týmu v Boleslawci.

Na programu 2. společného vzdělávacího semináře pro pedagogy bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, představení dalších pracovních listů, metodika a soutěž podnikatel Junior.

Semináře se účastnili vedoucí minipodniků a realizační tým.

Działanie kluczowe nr 04

 1. 11. 2018 roku w Bolesławcu odbyło się II Wspólne seminárium kształcące dla nauczycieli oraz II Spotkanie zespołu eksperckiego.

Program II Wspólnego seminarium kształcącego dla nauczycieli zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, prezentacja kolejnych kart pracy, metodyka i konkurs Przedsiębiorca Junior.

W spotkaniu udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita č. 03

Na programu 2. setkání expertního týmu bylo:

KA 06 – RATING FIRMIČEK, termíny dalších setkání, finanční část projektu, metodika, podnikatel Junior a společná diskuze.

Setkání se účastnili finanční manažeři, koordinátoři projektu a hlavní realizační tým.

Działanie kluczowe nr 03

Program II Spotkania zespołu eksperckiego zawierał następujące pozycje:

DK 06 – RATING FIREMEK, terminy kolejnych spotkań, część finansowa projektu, metodyka, Przedsiębiorca Junior oraz wspólna dyskusja.

W spotkaniu udział wzięli menedżerowie finansowi, koordynatorzy projektu oraz główny zespół realizacyjny.

Klíčová aktivita č. 05

Během září a října zahájily minipodniky svou činnost, začaly nakupovat materiál a vybavení, žáci si rozdělili funkce v minipodniku, vytvořili loga a další propagaci svých firmiček. Žáci se seznámili s pracovními listy, které pro ně vytvořil náš tým.

Działanie kluczowe nr 05

We wrześniu i październiku miniprzedsiębiorstwa rozpoczęły swoją działalność, zaczęły kupować materiały i wyposażenie, uczniowie rozdzielili stanowiska w miniprzedsiębiorstwach, stworzyli logo i inne materiały promocyjne swoich firemek. Uczniowie zapoznali się z kartami pracy, które stworzył dla nich nasz zespół.


Prosinec 2018/ Grudzień 2018

Klíčová aktivita 06

 1. a 13. 12. 2018 Proběhl první „Mentorský den“ v rámci KA 06 RATING FIRMIČEK. Během těchto dní se sešli 2 zástupci žáků z každé firmičky, vedoucí minipodniku, mentoři a metodik projektu. Po celou dobu byl přítomný tlumočník, který celou akci překládal.

Žáci představili svou firmičku, po představení dostal slovo mentor, který zhodnotil jejich práci, zdůraznil jejich klady a zápory a zhodnotil zda by takováto firmička byla schopná obstát na trhu. Po představení všech firmiček, představili své firmy a činnosti podnikání mentoři. V druhé části programu dostali žáci pracovní listy, kde byly sestaveny otázky jak z pohledu zákazníka tak z pohledu obchodníka. Po jejich vyplnění a vzájemné konzultaci dostali žáci zadání k zamyšlení pro další Mentorský den, který proběhne v dubnu a to: Co by mohli jako firma nabídnout za své služby a vymyslet návrhy spolupráce s ostatními firmičkami.

Działanie kluczowe nr 06

12 i 13. 12. 2018 roku odbył się pierwszy „Dzień mentorski“ w ramach DK 06 RATING FIREMEK. W trakcie tych dni spotkali się 2 przedstawiciele uczniów z każdej z firemek, kierownik miniprzedsiębiorstwa, mentorzy i metodyk projektu. Przez cały czas trwania na miejscu obecny był tłumacz, który tłumaczył rozmowy podczas całego Dnia mentorskiego.

Uczniowie przedstawiali swoją firemkę, po jej przedstawieniu głos zabierał mentor, który oceniał ich pracę, podkreślał jej wady i zalety i oceniał zdolność utrzymania się takiej firemki na rynku. Po prezentacjach firemek swoje firmy i działalność przedstawiali mentorzy. W drugiej części programu spotkania uczniowie dostali karty pracy, które zawierały pytania zadawane z punktu widzenia klienta oraz z punktu widzenia handlowca. Po ich wypełnieniu i wspólnych konsultacjach uczniowie dostali za zadanie przemyślenie do następnego Dnia mentorskiego, który odbędzie się w kwietniu, pytania: Jakie usługi jako firma mogliby zaoferować i wymyślić propozycje współpracy z pozostałymi firemkami.


Leden 2019/ Styczeń 2019

Klíčová aktivita č. 04

 1. ledna 2019 proběhl v Lubani 3. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Semináře se účastnili vedoucí minipodniků z Polska i Čech. Seminář byl rozdělený na 2 části věcnou a metodickou. V první části jsme se zabývali především uplynulými aktivitami projektu, konkrétně KA č. 06 Rating firmiček a tím co nás čeká v budoucnu – monitorovací zpráva.

Ve druhé části byly představeny:

 • další modul – Finanční řízení podniku a finanční gramotnost podnikatele
 • závěrečné „testy“ – Podnikatel Junior.

Działanie kluczowe nr 04

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw z Polski i z Czech. Seminarium było rozdzielone na 2 części – rzeczową i metodyczną. W pierwszej części zajmowaliśmy się przede wszystkim minionymi działaniami projektu, a konkretnie DK nr 06 Rating firemek, oraz tym, co nasz czeka w przyszłości – raport monitorujący.

W drugiej części zostały zaprezentowane:

 • kolejny moduł – Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem i biegłość finansowa przedsiębiorcy
 • „testy“ końcowe – Przedsiębiorca Junior.

Klíčová aktivita č. 03

 1. ledna 2019 proběhlo v Lubani 3. setkání expertní skupiny. Hlavním cílem setkání byla monitorovací zpráva a její příprava. Setkání se účastnili koordinátoři, finanční manažeři a realizační tým.

Ve druhé části jsem se věnovali realizaci klíčových aktivit a společné diskuzi.

Działanie kluczowe nr 03

10 stycznia 2019 roku w Lubaniu odbyło się III spotkanie grupy eksperckiej. Głównym celem spotkania był raport monitorujący i jego przygotowanie. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy, menedżerowie finansowi i zespół realizacyjny.

W drugiej części zajmowaliśmy się realizacją działań kluczowych i prowadziliśmy wspólnie dyskusję.


Březen 2019/ Marzec 2019

Klíčová aktivita č. 3

Dne 18. 3. 2019 proběhlo čtvrté společné setkání expertního týmu a partnerů projektu ve Zhořelci.

Na programu bylo:

 • Mentorský den v Lubani v rámci KA 06.
 • Návrhy testů pro žáky v rámci osvědčení Podnikatel Junior.
 • MZ a práce v programu MS 2014.
 • Akcí Libereckého kraje k 15. výročí vstupu do EU. Která se koná 1. 5. 2019 v bodě Trojmezí v Hrádku nad Nisou.

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 18. 3. 2019 w Zgorzelcu odbyło się czwarte wspólne spotkanie zespołu eksperckiego i partnerów projektu.

Program spotkania:

 • 2 Dzień mentorski w Lubaniu w ramach DK 06.
 • Propozycje testów dla uczniów w ramach świadectwa Przedsiębiorca Junior.
 • Raport monitorujący i praca w programie MS 2014.
 • Impreza Kraju Libereckiego z okazji 15 rocznicy wejścia do UE, która odbędzie się 1.5.2019 na Trójstyku w Hrádku nad Nisou.

Klíčová aktivita č. 4

Dne 18. 3. 2019 proběhl ve Zhořelci 4. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Semináře se zúčastnili realizační tým a vedoucí minipodniků.

Program:

 • Mentorský den, který se uskuteční 15. 4. 2019 v Lubani.
 • Akce Libereckého kraje k příležitosti 15. výročí vstupu do EU. Akce se koná 1.5. 2019 na bodě Trojmezí v Hrádku nad Nisou a vedoucí partner zde bude prezentovat tento projekt v rámci česko-polské spolupráce.
 • modul – Legislativní a právní aspekty podnikání

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 18. 3. 2019 w Zgorzelcu odbyło się 4 Wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. W seminarium udział wzięli kierownicy miniprzedsiębiorstw oraz zespół realizacyjny.

Program:

 • 2 Dzień mentorski, który odbędzie się 15.4.2019 w Lubaniu.
 • Impreza Kraju Libereckiego z okazji 15 rocznicy wejścia do UE. Impreza odbędzie się 1.5.2019 na Trójstyku w Hrádku nad Nisou a Partner Wiodący będzie na niej prezentować niniejszy projekt w ramach współpracy czesko – polskiej.
 • 4 moduł – Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.

Klíčová aktivita č. 5

Během jara se žáci ve Firmičkách dále věnují činnosti minipodniku, pracují s pracovními listy a metodickými materiály a připravují se na 2. Mentorský den v Lubani – Veletrh firmiček.

Działanie kluczowe nr 5

Wiosną uczniowie Firemek wciąż zajmują się działalnością miniprzedsiębiorstwa, pracują z kartami pracy i przygotowują się do 2 Dnia mentorskiego w Lubaniu – Targi firemek.


Duben 2019/ Kwiecień 2019

Klíčová aktivita 06

V pondělí 15. 4. 2019 proběh v Lubani 2. Mentorský den pod názvem „Veletrh Firmiček“.  Účastnili se ho: realizační tým, 4 odborní mentoři, 2 zástupci žáků z každé Firmičky, vedoucí minipodniků. Každá firmička si postavila svůj stánek a prezentovala své výrobky a služby. Během veletrhu probíhaly 2 soutěže. První soutěž realizačního týmu o 3 nejlepší nabízené výrobky/služby. Hodnotitelem byl každý účastník veletrhu, který obdržel 5 žetonů od RT a ty pak mohl hodit do „pokladničky“ vybrané Firmičky. Druhá soutěž byla soutěž mentorů, kteří vyhlásili 3 nejlepší firmičky/ vystavovatele dle jejich hodnotících kritérií. V závěru veletrh proběhlo vyhodnocení těchto soutěží a předání cen vítězům.

3 výherci první soutěže byly:

 • Firmička č. 45 Cateringová firma s počtem 36 bodů – firmička nabízí cateringové služby a přípravu zdravé a bilancované diety.
 • Firmička č. 47 Agencja Reklamy Wizualnej KZL s počtem 34 bodů – firmička nabízí reklamní potisky, projektování log, vizitek, zhotovení fotografií.
 • Firmička č. 58 Hnitex3d Projects s počtem 31 bodů – firmička vytváří 3D projekty na zakázku a projektování webových stránek.

3 výherci druhé soutěže byly:

 • Na třetím místě firmička č. 13 KRABIT Tools.
 • Na druhém místě firmička č. 31 EDU TECH.
 • Na prvním místě firmička č. 19 Agentura domácí péče.

V závěru akce proběhlo poděkování realizačního týmu všem zúčastněným za přípravu a kreativitu, kterou předvedli.

Działanie kluczowe nr 06

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 w Lubaniu odbył się drugi Dzień Mentorski pod nazwą „Targi Firemek”. Uczestniczyli w nim: zespół realizacyjny, 4 mentorów ekspertów, 2 przedstawicieli uczniów z każdej Firemki, kierownicy miniprzedsiębiorstw. Każda firemka przygotowała swoje stoisko i zaprezentowała swoje produkty i usługi. Podczas targów odbyły się dwa konkursy. Pierwszy z nich to konkurs zespół zespołu realizacyjnego na 3 najlepsze produkty / usługi. Oceniającym był każdy uczestnik targów, który otrzymał 5 żetonów od ZR i który mógł następnie wrzucić je do „kasetki” wybranej Firemki. Drugi konkurs to konkurs mentorów, którzy wybrali 3 najlepsze firmy / wystawców według własnych kryteriów oceny. Pod koniec targów wyłoniono zwycięzców konkursów i wręczono im nagrody.

3 zwycięzcami pierwszego konkursu to:
• Firemka nr 45 Firma cateringowa z 36 punktami – firemka oferuje usługi cateringowe oraz przygotowanie zdrowej i zbilansowanej diety.
• Firemka nr 47 Agencja Reklamy Wizualnej KZL z 34 punktami – firma oferuje wydruki reklamowe, projektowanie logo, wizytówek, wykonywanie fotografii.
• Firemka nr 58 Hnitex3d Projects z 31 punktami – firemka tworzy projekty 3D na zamówienie i projektuje strony internetowe.
Trzej zwycięzcy konkursu to:
• na trzecim miejscy firemka nr 13 KRABIT Tools,
• Na drugim miejscu firemka nr 31 EDU TECH.
• Na pierwszym miejscu fiemka nr 19, Agencja opieki domowej.

Na zakończenie imprezy zespół realizacyjny podziękował wszystkim biorącym udział za przygotowanie i kreatywność, które zademonstrowali.


Květen 2019/Maj 2019

Klíčová aktivita č. 3

Dne 14. 5. 2019 se v Liberci uskutečnilo 5. setkání expertního týmu. Na programu bylo:

 • Zhodnocení uplynulého školního roku
 • Zhodnocení plnění klíčových aktivit
 • Závěrečné testy pro žáky a pedagogy – certifikát PODNIKATEL JUNIOR
 • Změny minipodniků ve školním roce 2019/2020
 • Změny realizačního týmu ve školním roce 2019/2020
 • Monitorovací zpráva projektu
 • Stanovení termínu 6. setkání expertního týmu.

V závěru setkání proběhla společná diskuze všech partnerů a hlavního realizačního týmu.

Działanie kluczowe nr 3

Dnia 14.5.2019 w Libercu odbyło się 5 spotkanie zespołu eksperckiego. W programie spotkania znajdowały się:

 • Ocena minionego roku szkolnego
 • Ocena realizacji zadań kluczowych
 • Testy końcowe dla uczniów i nauczycieli – certyfikat PRZEDSIĘBIORCA JUNIOR
 • Zmiany miniprzedsiębiorstw w roku szkolnym 2019/2020
 • Zmiany zespołu realizacyjnego w roku szkolnym 2019/2020
 • Raport monitorujący projektu
 • Ustalenie terminu 6. spotkania zespołu eksperckiego.

W końcowej części spotkana odbyła się wspólna dyskusja wszystkich partnerów i głównego zespołu realizacyjnego.

Klíčová aktivita č. 4

Dne 14. 5. 2019 proběhl v Liberci 5. společný vzdělávací seminář pro pedagogy. Seminář byl rozdělený na dvě části. V první věcné části seznámila hlavní koordinátorka projektu Bc. Petra Procházková vedoucí minipodniku se zpracování závěrečných dokumentů a evaluací.

Ve druhé části semináře představil metodický tým pracovní listy a 5. modul – zahraniční obchod a mobilitu pracovní síly. V závěru této části metodička paní Mgr. Šárka Prachařová shrnula uplynulou spolupráci, evaluační materiály a shrnula všech pět modulů, které se svým metodickým týmem v průběhu roku připravila. Následovala společná diskuze ke všem pracovním modulům.

Działanie kluczowe nr 4

Dnia 14.5.2019 w Libercu odbyło się 5. wspólne seminarium kształcące dla nauczycieli. Seminarium było podzielone na dwie części. W pierwszej, merytorycznej części główna koordynator projektu Bc. Petra Procházková zapoznała kierowników miniprzedsiębiorstw z opracowywaniem dokumentów końcowych oraz ewaluacją.

W drugiej części seminarium zespół metodyczny przedstawił karty pracy oraz 5. moduł – handel zagraniczny i mobilność siły roboczej. Na zakończenie tej części metodyk pani Mgr. Šárka Prachařová podsumowała dotychczasową współpracę, materiały ewaluacyjne i podsumowała wszystkich 5 modułów, które przygotowała ze swoim zespołem metodyczny w trakcie roku. Następnie odbyła się wspólna dyskusja dotycząca wszystkich modułów roboczych.

Klíčová aktivita č. 5

Žáci nadále pracují na svých Firmičkách. Od metodického týmu mají už všech 5 pracovních modulů, se kterými v průběhu roku pracují. V závěru tohoto školního roku je čekají závěrečné testy za jejichž splnění a absolvování této klíčové aktivity žáci obdrží certifikát Podnikatl Junior.

Działanie kluczowe nr 5

Uczniowie nadal pracują w swoich Firemkach. Mają już wszystkich 5 modułów roboczych od zespołu metodycznego, z którymi pracują w ciągu roku. Na zakończenie bieżącego roku szkolnego czekają ich testy końcowe, za których zaliczenie i absolwowanie tego działania kluczowego uczniowie otrzymają certyfikat Przedsiębiorca Junior.


Klíčová aktivita č. 5 – červen 2019

V červnu žáci vyplňovali souhrnné testy, které obsahovaly otázky z 5 pracovních modulů, se kterými se během školního roku seznámili. Vedoucí minipodniků vyplňovali dotazníky, které měly shrnout jejich uplynulou práci, poznatky z výuky. Testy slouží metodickému týmu jako zpětná vazba k uplynulé práci a jako materiál s připomínkami pro vylepšení do následujícího školního roku.

Na konci června ukončili žáci činnost na Firmičkách a od vedoucích minipodniků obdrželi certifikát Podnikatel JUNIOR za úspěšné absolvování tohoto projektu.

Działanie kluczowe nr 5 – czerwiec 2019

W czerwcu uczniowie wypełniali testy podsumowujące, które zawierały pytania z 5 modułów roboczych, z którymi zapoznaliśmy się w trakcie roku szkolnego. Kierownicy miniprzedsiębiorstw wypełniali kwestionariusze, które miały podsumować wykonaną przez nich pracę, doświadczenia z nauczania. Testy służyły zespołowi metodycznemu jako informacja zwrotna dotycząca wykonanej pracy oraz jako materiał z uwagami dotyczącymi ulepszeń na przyszły rok szkolny.

Pod koniec czerwca uczniowie zakończyli działalność w Firemkach i otrzymali od kierowników miniprzedsiębiorstw certyfikat Przedsiębiorca JUNIOR za udział w niniejszym projekcie.


 

Léto 2019

Během léta probíhají přípravné práce na další školní rok. Od září 2019 se rozjede 30 nových Firmiček.

Lato 2019

W lecie odbywają się prace przygotowawcze do kolejnego roku szkolnego. Od września 2019 roku działalność rozpocznie 30 nowych Firemek.

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít