OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Aktivity projektu

Kariérové poradenství

V prvním kroku poskytneme dlouhodobě nezaměstnaným ženám a ženám ohroženým nezaměstnaností komplexní diagnostiku, navrhneme konkrétní řešení jejich situace a budeme je motivovat k profesnímu uplatnění. Kariérové poradenství bude probíhat individuálně, zaměříme se na správnou volbu profesní dráhy, změnu zaměstnání, možnosti dalšího vzdělávání a návrat do pracovního procesu u dlouhodobě nezaměstnaných žen.

Tvorba a realizace vzdělávacího programu pro začínající podnikatelky

Cílem vzdělávacího programu je podpora žen v sebezaměstnání a zvýšení počtu podnikajících žen. Vytvoříme ucelený vzdělávací program využívající moderní metody, do kterého se mohou zapojit i stávající podnikatelky vnímající potřebu zlepšit své podnikání. Vzdělávací program bude zohledňovat specifika vzdělávání a podnikání žen a zaměří se na následující témata:

  1. Jak sestavit podnikatelský záměr aneb Jen nápad nestačí
  2. Podnikání krok za krokem (Marketing, Personální management, Business planning, Pracovní prostředí)
  3. Práva a povinnosti podnikatelky aneb Co říká zákon
  4. Finanční plánování aneb Postupujte s rozvahou
  5. Měkké kompetence

Osvěta a šíření výstupů projektu

Cílem osvěty je zvýšení informovanosti zaměstnavatelů i veřejnosti v oblasti rovných příležitostí, předcházení předsudkům ohledně pracovního uplatnění žen. Budeme propagovat aktivní strategie slaďování pracovního a rodinného života, zejména sebezaměstnání formou samostatně výdělečné činnosti.

Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty