Přejít na AKTUALITY

DVĚ ZEMĚ - JEDEN HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

ZWEI LÄNDER - EIN WIRTSCHAFTSRAUMShromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Liberec

09.06.2016
Termín konání události: 29.6.2016;

Shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Liberec, IČ: 482 89 027, Rumunská 655/9, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec (dále jen „OHK“), které se uskuteční v pondělí 29. června 2016 od 13:00 hod. v konferenční místnosti OHK budovy Paláce Syner na adrese Rumunská 655/9, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Zobrazit celý článek »

Podnikání v Japonsku

31.05.2016
Termín konání události: 30.6.2016;

Pořadatelé:

Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku (CCCIJ), Velvyslanectví ČR v Tokiu, Okresní hospodářská komora Liberec, Japan Business Solutions
Partneři: JETRO Praha, Svaz průmyslu a dopravy ČR, CzechInvest


Zobrazit celý článek »

Workshop česky mluvící advokátky paní Marcelly Pawelka

27.05.2016
Termín konání události: 6.6.2016;

Doporučujeme Vaší pozornosti workshop česky mluvící advokátky paní Marcelly Pawelka, která se řadu let věnuje mezinárodnímu právu a poskytuje bezplatně poradenství v tomto oboru se zvláštním zaměřením na Spolkovou republiku Německo, kde působí.

Pokud Vás tedy zajímají otázky vysílání českých zaměstnanců do Německa, minimální mzdy nebo náležitosti smluv různého druhu, zúčastněte se workshopu paní Pawelka, který se koná dne 6. 6. 2016 od 9:00 hodin v konferenční místnosti OHK Liberec v paláci Syner.  

Bližší informace naleznete v přiloženém programu.

Pro členy hospodářské komory je účast zcela zdarma.

Registrace na e-mailové adrese: geroova@ohkliberec.cz, tel.: 602 115 977.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Liberec hostil Krajskou exportní konferenci

25.05.2016

Pomoct podnikatelům z Libereckého kraje se zahraničním obchodem si vzala za cíl už tradiční Krajská exportní konference. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR ji pořádala Hospodářská komora ČR. Díky postřehům odborníků, modelovým přípapadům a konkrétním příkladům z praxe měli podnikatelé zejména z řad malých a středních podniků možnost nahlédnout do procesu zahraničního obchodu od získání informace až po podpis kontraktu.


Zobrazit celý článek »

KRAJSKÁ EXPORTNÍ KONFERENCE

10.05.2016

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a partnery Vás srdečně zvou na KRAJSKOU EXPORTNÍ KONFERENCI, která se bude konat v zasedacím sále VÚTS (Průmyslová zóna Sever, Liberec) v úterý 24. května 2016 od 14 hodin.
Zobrazit celý článek »

Dotace pro podnikatele 2014-2020

10.05.2016
Termín konání události: 18.5.2016; 10.00;

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář „Dotace pro podnikatele 2014-2020“, který pořádá OHK Liberec ve spolupráci s poradenskou společností AABYSS s.r.o.

Ve středu dne 18. května 2016 od 10:00 hodin v konferenční místnosti OHK Liberec v Rumunské ulici.

Lektoři Vám podrobně vysvětlí, jaké jsou dotační možnosti pro podnikatele v tomto programovacím období.

Seminář je pro členy OHK Liberec zdarma, bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast, zaregistrujte se mailem nebo telefonicky.

EU fondy pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – možnosti, fakta, praxe

06.05.2016
Termín konání události: 25.5.2016; 9.00 - 12.00

  • Ztrácíte se ve výzvách EU?
  • Hledáte možnosti, jak využít dotace pro rozvoj zaměstnanců?
  • Nevíte, kde získat komplexní informace či na to nemáte čas?
  • Nejste si jisti, které výzvy jsou pro Vás vhodné?
  • Získejte informace o výzvách POVEZ II, Podnikové vzdělávání zaměstnanců a dalších aktuálních i budoucích možnostech


Zobrazit celý článek »

Využijte inovační vouchery Libereckého kraje

05.05.2016

Od 2.5.2016 do 15.6.2016 je otevřena výzva Libereckého kraje k podávání návrhů projektů spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemipůsobícími v České republice.  Cílem je podpořit inovační aktivity firem prostřednictvím realizace menších společných projektů firem s výzkumníky, kde firma definuje téma, které potřebuje ve svém podnikání řešit a poskytovatel znalostí, výzkumník či tým výzkumníků, poskytne řešení – například návrh projektové dokumentace prototypu, funkčního vzorku, vývoj softwarové aplikace, ověření parametrů či funkčnosti v laboratorních podmínkách, matematické modelování, apod,  Cílem je uplatnit co nejvíce znalostí na trhu a posílit konkurenceschopnost firem.
Zobrazit celý článek »

Seminář – PODNIKOVÁ KRIMINALITA

17.03.2016

V zasedací místnosti OHK Liberec, Rumunská 655/9 (palác Syner, 1. patro) dne

5. dubna 2016 od 9:00 hodin (prezence od 8:30 hod.)

Program semináře:

8:30 – 9:00 h – Registrace účastníků

9:00 – 10:00 h –  Realita a iluze bezpečnosti

10:00 – 11:00h – Podniková kriminalita – prevence a řešení, 1. část

11:00 – 11:20h – Přestávka s občerstvením

11:20 – 12:20h – Podniková kriminalita – prevence a řešení, 2. část

12:20 – 14:00h –  Informační kriminalita a kybernetické hrozby

14:00h  –   Závěr

Podniková kriminalita nemá pouze přímý ekonomický dopad na společnost. Ohrožuje také její dobré jméno, devastuje firemní kulturu a motivaci poctivých zaměstnanců. Seminář Vás seznámí s různými formami této kriminality, souborem opatření k prevenci a zmírnění následků takových činů.

Seminář probíhá interaktivní formou, je doplněn množstvím reálných (anonymních) příkladů z praxe.

Lektoři: Ing. Vladimír Lazecký, Mgr. Vladimír Nesvadba, RNDr. Jiří Bartoš, Ph.D.

Cena semináře:      Kč 300,00 (vč. DPH) pro členy Hospodářské komory                Kč 500,00 (vč. DPH) pro nečleny

Registrace účastníků mailem: info@ohkliberec.cz. Tel.: 485 100 148, 602 115 977 (Barbora Geröová).

Těšíme se na setkání s Vámi.
CzechPoint

Provozní doba

Klientské Centrum
Po-Pá 8.00-16.00h

Centrum Projektů
Po-Pá 8.00-16.00h

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

ON-LINE OBJEDNÁNÍ –
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Okresní hospodářská komora Liberec - idatabaze.czObchodní, hospodářské komory - idatabaze.cz

Inspirativní publikace pro začínající podnikatelky

Ucelený vzdělávací program pro podnikání žen


Firmy v regionu

Firmy v Libereckém kraji