Přejít na AKTUALITYDVĚ ZEMĚ - JEDEN HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

ZWEI LÄNDER - EIN WIRTSCHAFTSRAUMPříprava úspěšného projektu pro možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie

24.11.2015
Termín konání události: 1.12.2015;

Dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora ČR pořádá seminář „Příprava úspěšného projektu pro možnost čerpání dotací z fondů Evropské unie“, který vychází z konkrétních potřeb praxe přípravy a realizace projektových záměrů a zároveň nabídne unikátní individuální konzultaci na místě každému účastníkovi semináře.
Zobrazit celý článek »

Prezentace projektu E – tržby

08.11.2015
Termín konání události: 26.11.2015;

Dovolujeme si Vás pozvat jménem ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj na prezentaci elektronické evidence tržeb, která se koná v Liberci ve čtvrtek 26. listopadu.
Více informací naleznete v pozvánce. Registraci doporučujeme učinit co nejdříve vzhledem k omezené kapacitě sálu.

Příloha:

Rozhodčí řízení krok za krokem

04.11.2015
Termín konání události: 11.11.2015; 10.00 - 12.00

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů.
Rozhodčí soud se věnuje řešení majetkových, spotřebitelských a doménových sporů, dozvíte se, jak správně formulovat rozhodčí doložku do smlouvy – viz pozvánka v příloze.
Po ukončení semináře bude prostor pro individuální konzultace.
Datum a místo konání: 11. listopadu 2015 10:00-12:00 hodin v konferenční místnosti Okresní hospodářské komory Liberec – palác Syner, 1. patro.

Účast na semináři je pro Vás bezplatná, bude připraveno malé občerstvení.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: geroova@ohkliberec.cz do 9.11.2015.

Těšíme se na Vaši účast.

Nové odborné sekce při HK ČR

26.10.2015

Dovolujeme si Vás informovat o posledním jednání představenstva HK ČR v září 2015, které rozhodlo o zřízení tří nových odborných sekcí HK ČR, které byly vytvořeny jako reakce na nově začleněná společenstva a na potřebu řešit klíčová témata. Níže Vám uvádíme přehled těchto sekcí včetně stručného obsahu činností sekcí a jejich personálního zajištění.

1)           Sekce pro vyhrazená technická zařízení – tato sekce se bude zabývat zejména změnou zákona č. 174/1968 o vyhrazených technických zařízení, a to v oblasti elektřiny, plynařství, tlakových a zdvihacích zařízení.

2)           Sekce územního a regionálního rozvoje – tato sekce by měla integrovat podnikatelské aktivity a zájmy ve vztahu k územnímu rozvoji měst a obcí a činností z toho vyplývajících vč. např. podpory investic do podnikatelského prostředí, vytváření podnikatelských příležitostí ve městech a obcích, územní plánování, plánovaní bytové výstavby a související infrastruktury apod. Sekce by podporovala komunikaci podnikatelů s veřejnou správou a samosprávou a zasazovala by se o zahrnutí podnikatelů do přípravy strategických plánů měst a obcí. Sekce bude v této souvislosti kooperovat s dalšími sekcemi.

3)           Sekce tvůrčích činností pro podnikání – zde by měly možnost působit firmy nabízející různé služby v rámci intelektuální a duševní tvorby např. v oblasti filmového průmyslu, zábavního průmyslu, IT programování apod.

V případě Vašeho zájmu o zapojení se do nově zřízených sekcí získáte více informací dotazem na info@ohkliberec.cz.

EFEKTIVNÍ PRÁCE S DOKUMENTY I VE VAŠÍ FIRMĚ

01.10.2015

Topíte se v papírech? Nemůžete najít aktuální verzi digitálního dokumentu či přeposlaný mail? Nejste spokojení s náklady na tisk? Chcete si zjednodušit a automatizovat práci s objednávkami, fakturami a dalšími dokumenty? Chcete ušetřit? Ukážeme Vám několik příkladů a vhodných řešení využívajících technologie Unicorn Systems a Microsoft, které Vám pomohou zavést prvky digitální firmy.
Zobrazit celý článek »

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb

16.09.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Centra pro regionální rozvoj České republiky na téma

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Německo) v praktických příkladech

Seminář je zaměřen na vše od pracovně-právních podmínek zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, až po poskytování služeb OSVČ a přináší velice důležité informace pro podnikatele v našem příhraničním regionu.

Datum a místo konání: 7. 10. 2015 v konferenčním prostoru Okresní hospodářské komory Liberec.

Účast na semináři je bezplatná, přijďte si poslechnout aktuální informace od přední expertky na danou tématiku RNDr. Jitky Ryšavé.

Těšíme se na Vaši účast, registrujte se, prosím, vyplněním přihlašovacího formuláře – viz program.

Příloha:

KONFERENCE SAP FORUM – PROFESSIONAL DAY 2015 (Praha, 10. 9. 2015)

28.08.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci SAP Forum – Professional Day 2015, jejímž partnerem je Hospodářská komora ČR. Tato konference se uskuteční dne 10. září 2015 od 9.00 hod. v hotelu NH Prague, Mozartova ul. 1, Praha 5 (v blízkosti stanice metra B Anděl). Konference se bude věnovat detailnějším informacím ze světa SAP zaměřené na konkrétní výzvy v různých oblastech řízení společnosti. Budou zde prezentovány novinky v oboru, business řešení a prezentace úspěšných tuzemských firem, které na business řešení SAP již spoléhají. Tematické bloky budou rozděleny do celků odpovídajících profesním zájmům podnikatelů a aktuálním potřebám pro zajištění efektivity a rozvoje společnosti.
Zobrazit celý článek »

Mezinárodní kooperační burza v Sasku

28.08.2015

 

Jménem sdruženi OST – WEST si Vás dovolujeme pozvat na tradiční již 38. Mezinárodní kooperační burzu v saském Torgau (nedaleko Lipska, cca 220 km z Liberce), která se koná 17. a 18. září 2015 v budově radnice na hlavním náměstí. Hlavním kooperačním dnem je čtvrtek 17. 9. od 9:30 h.
Zobrazit celý článek »

Máte nápad na inovaci? Potřebujete spolupracovat s výzkumníky?

27.07.2015

 

Potřebujete inovovat svůj produkt či technologii? Potřebujete zpracovat technickou dokumentaci prototypu nového zařízení či vyvinout a otestovat nový materiál pro svůj výrobek? Získejte „inovační voucher“ Libereckého kraje a vyzkoušejte spolupráci s výzkumníky.

Opět je pro malé a střední podnikatele působící v Libereckém kraji otevřena možnost  získat grant k navázání spolupráce s výzkumníky širokého spektra oborů z celé České republiky a řešení konkrétního zadání definovaného podnikatelem.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci a elektronický formulář žádosti  lze získat na internetové adrese poskytovatele, Libereckého kraje, v sekci Dotace – Dotační fond LK – 2. Oblast podpory regionální rozvoj – 2.2. Regionální inovační program

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/dotace/22-regionalni-inovacni-program

Výše dotace se pohybuje od 50 000,-Kč do 150 000,-Kč, kdy spoluúčast Libereckého kraje činí maximálně 70% celkových způsobilých nákladů projektu.

V případě dotazů se obracejte na kontaktní pracovníky:

Ing. Eva Benešová, tel.: 485 226 678, e-mail: eva.benesova@kraj-lbc.cz

Ing. Ivana Ptáčková, tel.: 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz

Lhůta pro podávání návrhů projektů je stanovena od 25.7.2015 do 15.9.2015, do 14:00 hod.

Dlouhý: Kurzarbeit není pro firmy dostatečně zajímavý

27.07.2015

Senát ČR schválil novelu zákona umožňující tzv. kurzarbeit, který zavádí zkrácenou pracovní dobu. „Současná podoba kurzarbeitu není pro firmy dostatečně zajímavá, je spíše komplikovaná a realizovatelná v příliš dlouhém horizontu od vzniku problémů. Firmy budou s větší pravděpodobností reagovat ihned s využitím zákoníku práce a nebudou se pouštět do tohoto byrokratického systému,“ uvedl Dlouhý. HK ČR je skeptická ohledně praktického využití zaváděného ustanovení. Novela zákona by byla přijatelnější, pokud by se nechala více inspirovat například německým vzorem. „Jednou z možných variant do budoucna by mohlo být oproštění kurzarbeitu od státního rozpočtu například vytvořením fondu, mohlo by také dojít k uvolnění podmínek v operativní reakci a ve výši příspěvku pro zaměstnavatele a zaměstnance, podobně jako je tomu v Německu,“ prohlásil Dlouhý. Kurzarbeit musí představovat opatření pro mimořádnou událost. Musí být jasné, že se podnik díky němu dostane z problémů a že jde o řešení časově omezené. Podle Dlouhého je také nutné, aby existovaly jasně definované parametry, které zamezí zneužití tohoto opatření. Senát dnes ve svém rozhodnutí navázal na Poslaneckou sněmovnu ČR, která novelu zákona schválila v polovina června 2015. Tzv. kurzarbeit umožňuje firmám žádat o příspěvěk od státu na zkrácenou pracovní dobu. Díky takovému příspěvku se firmy budou moci vyhnout propouštění zaměstnanců v důsledku hospodářské krize, přírodní katastrofy nebo ekonomicko-politických sankcí.
CzechPoint

Provozní doba

Klientské Centrum
Po-Pá 8.00-16.00h

Centrum Projektů
Po-Pá 8.00-16.00h

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

ON-LINE OBJEDNÁNÍ –
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Okresní hospodářská komora Liberec - idatabaze.czObchodní, hospodářské komory - idatabaze.cz

Inspirativní publikace pro začínající podnikatelky

Ucelený vzdělávací program pro podnikání žen


Firmy v regionu

Firmy v Libereckém kraji