Přejít na AKTUALITY

DVĚ ZEMĚ - JEDEN HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

ZWEI LÄNDER - EIN WIRTSCHAFTSRAUMPF 2010

30.12.2009

Šťastné vykročení do nového roku 2010, hodně osobních i pracovních úspěchů přeje všem členům a příznivcům HK ČR tým pracovníků liberecké hospodářské komory.
PF2010 

Konference MPO

18.11.2009

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR
Sekce strukturálních fondů – Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace
Vás zve na KONFERENCI

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE – CESTA K ROZVOJI VAŠEHO PODNIKU

Hlavním tématem konference bude možnost čerpání dotací z programů podpory operačního programu se zaměřením na oblast investic do inovací, infrastruktury pro inovační podnikání, spolupráce s institucemi výzkumu a vývoje apod.

Kdy: ve čtvrtek 26. listopadu 2009

Kde: v Clarion Congress hotelu v Praze – Vysočanech

V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněný formulář či název organizace, jméno účastníka a popř. kontaktní email (pokud se liší), na email jezekj@mpo.cz a to nejpozději do 20. listopadu 2009.

Zahájení projektu Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu

15.10.2009

Dne 5. října 2009 byl zahájen projekt zaměřený na rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu, který realizuje Okresní hospodářská komora Liberec. Projekt potrvá do 30.června 2009 a za dobu svého trvání si klade za cíl inovovat Śkolní vzdělávací programy zapojených středních škol.
Partnerem tohoto projektu jsou následující školy:
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec
Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o
SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA HERGESELL spol. s.r.o, Liberec
„Díky projektu budou mít žáci těchto škol možnost ucházet se po ukončení studia o mezinárodní diplom z oblasti cestovního ruchu. Absolventům tak projekt umožní lepší uplatnění na trhu práce a přinese větší možnosti pro práci v zemích EU,“ říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová.
Obsahem projektu je přizpůsobení školních vzdělávacích programů (ŠVP) současným požadavkům na absolventy partnerských středních škol se studijními obory cestovního ruchu a hotelnictví. V pěti modulech bude definována kvalifikační úroveň pro vedoucí pracovníky v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví. Žáci touto inovací získají možnost ucházet se na konci studia o mezinárodní diplom.
Projekt zahrnuje kvalitní přípravu a zaškolení pracovníků škol pro výuku a praxi žáků. Zásadním přínosem projektu bude rozvoj znalostí, dovedností a schopností absolventů požadovaných trhem práce pro výkon profese na úrovni středního managementu ve zmíněných oborech. Absolventům škol projekt umožní lepší uplatnění na trhu práce a přinese větší možnosti pro práci v zemích EU a tím získání cenných zkušeností pro uplatnění na trhu práce v ČR. Ověření získaných kompetencí proběhne formou odborných praxí a testů. Náplní projektu je také partnerství, spolupráce škol a podpora pedagogů zapojených do inovace ŠVP.
Projekt se poprvé představí veřejnosti na největším veletrhu vzdělávání a práce v Libereckém kraji EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC ve dnech 15. – 17.10. 2009 na stánku Okresní hospodářské komory Liberec.

Dne 5. října 2009 byl zahájen projekt zaměřený na rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu, který realizuje Okresní hospodářská komora Liberec. Projekt potrvá do 30.června 2009 a za dobu svého trvání si klade za cíl inovovat Śkolní vzdělávací programy zapojených středních škol.
Zobrazit celý článek »
CzechPoint

Provozní doba

Klientské Centrum
Po-Pá 8.00-16.00h

Centrum Projektů
Po-Pá 8.00-16.00h

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

ON-LINE OBJEDNÁNÍ –
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Okresní hospodářská komora Liberec - idatabaze.czObchodní, hospodářské komory - idatabaze.cz

Inspirativní publikace pro začínající podnikatelky

Ucelený vzdělávací program pro podnikání žen


Firmy v regionu

Firmy v Libereckém kraji