Přejít na AKTUALITY

DVĚ ZEMĚ - JEDEN HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

ZWEI LÄNDER - EIN WIRTSCHAFTSRAUMSeminář „Za prací do Německa“

15.06.2011

EUROCENTRUM Liberec ve spolupráci s Úřadem práce ČR, poradci EURES, Enterprise Europe Network a KÚ Libereckého kraje pořádají ve středu 22. června seminář na téma Za prací do Německa. Akce reaguje na otevření německého pracovního trhu pro české občany od 1. května letošního roku a je určena nejen fyzickým osobám, jež uvažují o práci u našich sousedů, nýbrž i budoucím podnikatelům a také zaměstnavatelům, kteří by rádi vyslali své pracovníky do SRN. Účastníci získají cenné informace o

– ideálních způsobech hledání a ucházení se o zaměstnání,
– možnostech práce, životních, pracovních a pracovně-právních podmínkách a o
– podnikání a vysílání pracovníků do Německa.

Na informativní přednášky zástupců EUROCENTRA Liberec, Úřadu práce ČR, Agentur für Arbeit a Enterprise Europe Network navážou individuální konzultace. Více informací o obsahu a programu semináře naleznete v přiložené pozvánce nebo na následující webové stránce.

Aktuální dotační přiležitosti

09.06.2011

  • pořádá Svaz průmyslu a dopravy ČR v Liberci 29.6.2011
  • hlavním tématem budou nově otevřené výzvy v rámci OPPI, informace o dalších výzvách a informace o projektovém řízení projektů do OPPI

Více informací:

Opožděné platby trápí české firmy stále více

31.05.2011

Čeští podnikatelé splácí své faktury průměrně za 47 dní, tj. o 17 dní později než bylo sjednáno. To je v evropském průměru (56 dní) vcelku slušné číslo. Na pozdních platbách se významně podílí také stát a složitá pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Platební morálka se vloni v ČR zhoršila. Současně také narostl počet splacených faktur v období 31 60 dnů, a to z 22 na 28 %. Snížil se tak objem splácených faktur během 30 dnů (z 60 na 55 %). Problémem v ČR jsou ale především odepsané pohledávky, která ČR spolu s dalšími 20 měřícími hodnotami řadí až na 23. místo z celkem 26 zemí hodnocených v Platebním indexu 2011.
Zobrazit celý článek »

XXIII. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

27.05.2011

Ve čtvrtek 26. května se v Litoměřicích konal 23. Sněm HK ČR, který byl v tomto roce „volební“.

Prezidentem Hospodářské komory České republiky byl znovu zvolen Petr Kužel, který tuto funkci zastával také v uplynulém volebním období od roku 2008. Od delegátů sněmu, kteří přijeli z celé země, získal celkem 163 hlasů z 210 odevzdaných. Jediný protikandidát Leo Kolečkář z přerovské hospodářské komory získal 47 hlasů. Petr Kužel bude funkci prezidenta nejsilnějšího zástupce podnikatelské sféry v České republice zastávat následující tři roky.
Zobrazit celý článek »

Obchodní spolupráce s Rumunskem

25.05.2011

Zástupce OHK Liberec se zúčastnil pracovního jednání s velvyslankyní a obchodním radou Rumunska.

Rumunská strana nabízí liberecké hospodářské komoře aktivní spolupráci v případě zájmu našich  podnikatelů o hospodářskou spolupráci.

Pro naše členy a příznivce připravujeme informativní seminář o možnostech spolupráce s touto zemí, která podle slov jejich zástupců nabízí mnoho atraktivit a to nejen v oblasti cestovního ruchu.

Více informací: prochazka@ohkliberec.cz

 

Jak lze majetek v podnikání převést na rodinné příslušníky

17.05.2011

V mnohých rodinách dochází ke generačnímu střídání , při kterém rodiče končí s podnikáním a předávají firemní činnosti včetně souvisejících majetků svým nadaným, pilným a pracovitým dětem. Obchodní majetek (stavby, stroje, nástroje, dopravní prostředky, zásoby materiálu, zboží apod.) lze na syny a dcery převést darováním nebo prodejem. Oba způsoby majetkového převodu mají své daňové důsledky.
Zobrazit celý článek »

Čeští vystavovatelé byli centrem pozornosti na veletrhu KONVENT´A 2011

11.05.2011

Pracovníci realizačních týmů z OHK Liberec, IHK Žitava a z Organizačního „bira“ Konventa nezaskočila skutečnost,
že vystavovatelé z Libereckého kraje byli středobodem veletrhu vzdělávání, řemesel, služeb a cestovního ruchu
KONVENT´A 2011, jehož již 10. ročník se konal o uplynulém víkendu v saském městě Loebau.
Vždyť tuto společnou a úspěšnou akci nazvali ČESKÉ CENTRUM.
Zobrazit celý článek »

Česko-saská spolupráce v oblasti služeb školám

04.05.2011

Úterý 3. května bylo nevlídné nečekanou sněhovou vánicí, avšak významné pro česko-saskou spolupráci. Pod Ještědem se totiž blýskalo (jak pevně věříme) na lepší časy školám.

V sídle společnosti ABCD – Služby školám na průmyslové zóně Liberec-jih se uskutečnilo kontraktační jednání se saskou společností Waldner. Společnost ABCD – Služby školám je zkušeným a významným hráčem na trhu v oblasti technického vybavení škol. Firma Waldner je se svými „inteligentními modulárními systémy pro školy“ výrobní řady Scala evropskou jedničkou a to zejména díky unikátnímu technickému řešení učeben fyziky a chemie. Její komplexní dodávky nepatří mezi levné, avšak ušetří nemalé investiční náklady v rámci výstavby nebo rekonstrukcí škol.
Zobrazit celý článek »

Dotace podnikatelům – až 120 tisíc Kč na jednu výstavu

10.04.2011

Na úrovni Krajských hospodářských komor byla zřízena kontaktní místa
pro projekt Specializované zahraniční výstavy a veletrhy 2009-2012.
Hospodářská komora je realizátorem tohoto projektu a zajišťuje především
kompletní administrativu související se získáním dotace, dále marketingovou a
komunikační podporu v místě konání akce a konzultace od fáze přípravy až po
vyhodnocení efektivity účasti na veletrhu.

Více informací obdržíte na Okresní hospodářské komoře v Liberci (Palác Syner, 1.
patro, v kanceláři Centra projektů) – kontaktní osoba:
Eva Jiřičková, DiS., email: jirickova@ohkliberec.cz
Tel.: 485 100 148, GSM: +420 721 736 622

Oborové setkání podnikatelů – 20.4.

28.03.2011

V rámci projektu Dvě země – jeden hospodářský prostor se v Liberci uskuteční Oborové setkání podnikatelů z oblasti strojírenství a úpravy/zpracování kovů. Zváni jsou všechny firmy a podnikatelé, kteří mají svou provozovnu v Libereckém kraji (resp. české části Euroregionu Nisa) nebo na území Svobodného státu Sasko.
Více informací zde.
CzechPoint

Provozní doba

Klientské Centrum
Po-Pá 8.00-16.00h

Centrum Projektů
Po-Pá 8.00-16.00h

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

ON-LINE OBJEDNÁNÍ –
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Okresní hospodářská komora Liberec - idatabaze.czObchodní, hospodářské komory - idatabaze.cz

Inspirativní publikace pro začínající podnikatelky

Ucelený vzdělávací program pro podnikání žen


Firmy v regionu

Firmy v Libereckém kraji