Přejít na AKTUALITYDVĚ ZEMĚ - JEDEN HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

ZWEI LÄNDER - EIN WIRTSCHAFTSRAUMDotace podnikatelům – až 120 tisíc Kč na jednu výstavu

10.04.2011

Na úrovni Krajských hospodářských komor byla zřízena kontaktní místa
pro projekt Specializované zahraniční výstavy a veletrhy 2009-2012.
Hospodářská komora je realizátorem tohoto projektu a zajišťuje především
kompletní administrativu související se získáním dotace, dále marketingovou a
komunikační podporu v místě konání akce a konzultace od fáze přípravy až po
vyhodnocení efektivity účasti na veletrhu.

Více informací obdržíte na Okresní hospodářské komoře v Liberci (Palác Syner, 1.
patro, v kanceláři Centra projektů) – kontaktní osoba:
Eva Jiřičková, DiS., email: jirickova@ohkliberec.cz
Tel.: 485 100 148, GSM: +420 721 736 622

Oborové setkání podnikatelů – 20.4.

28.03.2011

V rámci projektu Dvě země – jeden hospodářský prostor se v Liberci uskuteční Oborové setkání podnikatelů z oblasti strojírenství a úpravy/zpracování kovů. Zváni jsou všechny firmy a podnikatelé, kteří mají svou provozovnu v Libereckém kraji (resp. české části Euroregionu Nisa) nebo na území Svobodného státu Sasko.
Více informací zde.

1. Job-Speed-Dating

21.03.2011

Z důvodu otevření německého trhu práce volnému pohybu zaměstnanců ze středoevropských členských států EU od 1. května 2011 se 6. dubna uskuteční v prostorách Průmyslové a hospodářské komory v Žitavě první Job-Speed-Dating příhraničního regionu. Zváni jsou regionální podnikatelé, kterým se již delší dobu nedaří obsadit volná pracovní místa.

Akce je propagována v Polsku a České republice, doufáme proto, že se dostaví velký počet uchazečů o zaměstnání, kteří hovoří dobře německy a disponují požadovanou kvalifikací. Tento den budou také k dispozici zástupci polské, české a německé pracovní správy (EURES-poradci) a zástupci kontaktních center IHK, aby mohli zodpovídat vyvstalé otázky. Rovněž byli dotázáni představitelé finančních úřadů a zdravotních pojišťoven.

Job-Speed-Dating se koná v rámci projektu Dvě země – jeden hospodářský prostor spolufinancovaného z dotačního programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Účast je pro všechny zaměstnavatele bezplatná, prosíme Vás o předcházející rezervaci míst na tel.: +49-(0)358-3502 250

Přílohy:

K O N V E N T´A 2011

02.03.2011

Dovolujeme si Vám nabídnout CENOVĚ VELMI VÝHODNOU možnost zúčastnit se jako vystavovatel největšího hospodářského veletrhu

v Euroregionu Nisa   K O N V E N T´A  2011, který se letos koná 30.4. – 1.5. v Löbau.

Jedná se o mimořádnou příležitost zejména pro živnostníky, malé a střední firmy, jak podpořit za pár EUR svůj obchod nebo spoluprácise sousedním Saskem.

Tato nabídka je velmi omezená (posledních cca 5 volných  míst), uzávěrka registrací je do 10. března.

Tato akce je vhodná rovněž pro menší prodejce regionálních produktů nebo suvenýrů.

Veškerou administrativu vyřídíme za Vás a také Vám pomůžeme s tlumočením.

Podrobnější informace naleznete v zde.

V případě Vašeho (i předběžného) zájmu nás urychleně kontaktujte: prochazka@ohkliberec.cz, 602 342 226

Česko-polská dohoda o mezinárodní spolupráci

02.03.2011

2. března uzavřela Okresní hospodářská komora Liberec Dohodu o mezinárodní spolupráci s polskou Federací zaměstnavatelů v rámci společného projektu Lidský kapitál – Kapital Ludzki.
Jedním z hlavních cílů této česko-polské spolupráce v oblasti lidských zdrojů je přenos dobrých zkušeností  a praxe z českého trhu práce ve prospěch trhu práce v regionu západního Polska.

Se stejným polským partnerem  úspěšně realizovala OHK Liberec v roce 2008 česko-polský přeshraniční projekt, který významně podpořil podnikatelskou soutěž CENA INOVACE.

Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců ohrožených restrukturalizací v Libereckém kraji

11.01.2011

Obsahem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, kterým hrozí nezaměstnanost z důvodu strukturálních změn v oborech a odvětvích, v nichž pracují. Aktivity projektu jsou zaměřeny na Liberecký kraj, který je hospodářskou krizí značně postižen. Těmto zaměstnancům bude formou poradenských a vzdělávacích programů poskytnuta požadovaná kvalifikace pro jejich pracovní mobilitu. Zvýšená pozornost bude věnována zaměstnancům, kteří jsou kvůli své věkové kategorii na trhu práce znevýhodněni – lidé nad 50 let a mladí do 25 let věku. Ohrožení zaměstnanci budou připravováni na nová pracovní místa a nová pracovní uplatnění zvýšením kompetencí, které jsou pro současný pracovní trh považovány za klíčové.

Více informací na http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavanim-k-vyssi-adaptabilite-zamestnancu-ohrozenych

Obchodní a investiční příležitosti v netradičních destinacích

05.01.2011
Termín konání události: 19.1.2011; 17.00 - 19.00

Podnikatelé, exportéři, investoři,
Krajská hospodářská komora Liberec a Krajský úřad Liberec pořádají podnikatelské sekání.
Termín: středa 19. ledna 2011 v 17:00 hod., v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (3. patro), U Jezu 642/2a, Liberec.
Zobrazit celý článek »

Založení akciové společnosti a živnosti bezplatně přes internet

02.12.2010

Na portálu www.ZalozFirmu.cz byly spuštěny nové moduly pro bezplatné zakládání akciových společností (a.s.) a živností (ŽL) přes internet.

Zobrazit celý článek »

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV – bezpečný platební instrument

01.12.2010
Termín konání události: 14.12.2010; 9.00 - 13.00

V rámci projektu Dvě země – jeden hospodářský prostor z dotačního programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Pro Vás připravila Okresní hospodářská komora Liberec odborný seminář – workshop na téma

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV – bezpečný platební instrument

v úterý 14. prosince 2010 od 9:00 do 13:00 v konferenční místnosti OHK Liberec, Rumunská 655/9, Palác Syner, 1. patro.

VSTUPNÉ ZDARMA
Zobrazit celý článek »

INTEC 2010

27.11.2010

Propagační materiál k veletrhu ke stažení zde.
CzechPoint

Provozní doba

Klientské Centrum
Po-Pá 8.00-16.00h

Centrum Projektů
Po-Pá 8.00-16.00h

MYTO CZ
Po-Pá 8.00-16.00h

ON-LINE OBJEDNÁNÍ –
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS

Okresní hospodářská komora Liberec - idatabaze.czObchodní, hospodářské komory - idatabaze.cz

Inspirativní publikace pro začínající podnikatelky

Ucelený vzdělávací program pro podnikání žen


Firmy v regionu

Firmy v Libereckém kraji